„Nawet najdalszą podróż zaczyna się od pierwszego kroku”

Siddhartha Gautama